Tooted

Liigpingepiirikud Ex9UE1+2, 25 kA

Ex9UE1+2 25 sarja moodustavad I+II (T1+2, B+C) kategooria liigpingepiirikud, mis on mõeldud kaitseks keskmise intensiivsuse pikselöökide otsetabamuste eest. Sõltuvalt piksevarda maanduspunkti, elektripaigaldise maanduspunkti ja liigpingepiiriku paigalduskoha vastastikusest asendist ning füüsilisest konfiguratsioonist, pakuvad need standardses kolmefaasilises TN-C võrgus kaitset, elektripaigaldist tabanud pikselöögist tuleneva 75 kA koguvoolu ja 150 või 200 kA tippvoolu eest ning on kooskõlas standardi EN 62305 piksekaitseklassi (LPL) I, II nõuetega.

Ex9UE1+2 25 on liitehitusega ja põhineb suure erienergiaga metalloksiidvaristoride (MOV) ja isoleeritud sädemiku kombinatsioonil. Tänu kiirele metalloksiidvaristorile ja sädemiku madalale pingele tagab see kombinatsioon lühema reaktsiooniaja kui ainult sädemikuga lahendus. MOV jadaühendus piirab järgneva sädemiku voolutugevuse karakteristikat, kuid tagab sädemiku ja MOV jadaühenduse tõttu ka täieliku isolatsiooni.

Ex9UE1+2 25 põhikarakteristika määrab valdavalt metalloksiidvaristor. Tulenev kaitsetase ja reageerimiskarakteristikud täidavad liigpingepiirikute I kui ka II kategooria nõudeid ning tagab ka sellekohase kaitse. Pistikühendustega moodulehitus võimaldab ülepinge kõrge intensiivsuse või sagedase esinemise tõttu iganenud MOV moodulite lihtsat ja kiiret väljavahetamist.

  • Tüüp 1+2 (I+II kategooria, T1+T2, B+C)
  • Katsetatud kooskõlas standardiga EN 61643-11
  • Suurim impulssvool (Iimp): 25 kA (10/350 μs) ühe faasi ja 100 kA NPE mooduli kohta
  • Suurim alaline talitluspinge (Uc):  280V AC.
  • Toodetakse mudeleid ühendustega 3+0, 3+1 ja 4+0
  • Pistikmoodulitega ehitus
  • Kaugseirenäidiku kontaktiga ja ilma
  • Seadme oleku indikaator