Tooted

Liigpingepiirikud Ex9UE1

Ex9UE1 35 sarja moodustavad I (T1, B) kategooria (IEC) liigpingepiirikud, mis on mõeldud elektripaigaldiste kaitseks kõrge intensiivsusega pikselöögi otsetabamuste või sageli esinevate pikselöökide eest. Sõltuvalt piksevarda maanduspunkti, elektripaigaldise maanduspunkti ja liigpingepiiriku paigalduskoha vastastikusest asendist ning füüsilisest konfiguratsioonist, pakuvad need standardses kolmefaasilises TN-C võrgus kaitset, elektripaigaldist tabanud pikselöögist tuleneva 100 kA koguvoolu ja 210 või 280 kA tippvoolu eest ning on kooskõlas standardi EN 62305 piksekaitseklassi (LPL) I nõuetega.

Ex9UE1 35 ehitus põhineb täielikult sädemiku lahendusel. See tagab ka ülepinge puudumisel väga hea suutlikkuse ja pika kasutusea ning täieliku isolatsiooni. Seetõttu saab neid liigpingepiirikuid kasutada ka enne energiaarvesteid ja IT-võrkudes (koos sobivate erikatsetustega).

Kõrge impulssvoolu (Iimp) taluvus teeb need liigpingepiirikud sobivaks ka piksekaitsetsooni LPZ 0-1 ühendatud ühefaasilistele pistikupesadele ja taluvad ka otsest piksetabamust. Ühefaasilisele kaabli puhul jagatakse kogu piksevool vaid kolmele juhile ja seetõttu on koormus juhi kohta suurem, kui sissetuleva kolmefaasilise kaabli  puhul.

  • Tüüp 1 (I kategooria, T1, B)
  • Katsetatud kooskõlas standardiga EN 61643-11
  • Suurim impulssvool (Iimp): 35 kA (10/350 μs) ühe faasi ja 100 kA NPE mooduli kohta
  • Suurim alaline talitluspinge (Uc) faasiseadme kohta: 385V
  • Toodetakse mudeleid ühendustega 1+0, 2+0, 3+0, 4+0, 1+1, 3+1 ja 0+1 (N-PE)